• AKILCI İLAÇ KULLANIMI

    Akılcı İlaç Kullanımı, 1985 yılında DSÖ’nün Nairobi’de gerçekleştirilen  toplantısında şu şekilde tanımlanmıştır: Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleridir. Hastalık ve ölüm oranlarında artış İlaçların yan etki riskinin artması Kaynakların yanlış tüketilmesi sebebiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması Acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması gibi sorunlar ilaçların yanlış, etkisiz, gereksiz ve yüksek maliyetli kullanımı sonucunda gelişen önemli ve ciddi sorunlardır. İşte bu sebeple dünyada “Akılcı İlaç Kullanımı” çalışmaları başlatılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaçlar çoğu zaman yanlış ve gereksiz olarak kullanılmakta ve bu akılcı olmayan ilaç…