AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı İlaç Kullanımı, 1985 yılında DSÖ’nün Nairobi’de gerçekleştirilen  toplantısında şu şekilde tanımlanmıştır: Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre

Read More

ÖZET LİSANS DERS NOTLARIM: LİPİTLER

Lipitler, alkali hidroksitlerle ısıtıldıklarında sabunlaşırlar. Drog olarak kullanılan lipitlerin etkisi daha çok yağ asitlerinden dolayıdır. Yağ asitleri doymuş ve doymamış ya asitleri olarak

Read More